Informasi Peserta UAS FIKES Angkatan 2015

DAFTAR MAHASISWA YANG SUDAH MEMENUHI PERSYARATAN KEUANGAN YANG DAPAT MENGIKUTI UAS SEMESTER GENAP 2016/2017.

 

 

S1 Keperawatan Angkatan 2015

 1. Wini Ramdiyani
 2. Ai Rini Nuraini
 3. Resi Nurasanah
 4. Nita Dinia Fitriani
 5. Mohamad Ikbal
 6. Rossy Putri Samanta
 7. Mia Friani
 8. Osep Yasier A
 9. Redi Danial Musyapa
 10. Luthfiya Ulfah
 11. Resi Restiani
 12. Asri Insani
 13. Linda Hinda S
 14. Wulan Solihatul B
 15. Deis Dina Fasha
 16. Reni Restia
 17. Riska Islamiati
 18. Agistia Awalina M
 19. Maulyda Ahmad Y
 20. Desi Rianti
 21. Taufik Saeful I
 22. Sihabudin
 23. Yesi Fatimah F
 24. Iis Juwariyah
 25. Ria Nur Sri Asih
 26. Rani Sugih M
 27. Rena Resita
 28. Siti Nurhayati
 29. Lies Handayani
 30. Intan Oktapiani
 31. Nadya Ratih H
 32. Nadia Putri
 33. Shopi Nashrul A
 34. Yadi Mulyadi
 35. Rizki Akbar
 36. Osep Yasier A
 37. Ai Salsisatuinayati S
 38. Tiara Pujianti
 39. Windi Gana R
 40. Rifka Almaida
 41. Rikeu Oktaviani
 42. Denny Dakota
 43. Rizal Fauzy
 44. Dinda Agni R
 45. Gilang Wangsa
 46. Indah Wijayanti
 47. Gina Nisa P
 48. Rena Inthana
 49. Reni Indriani
 50. Desya Rizki F
 51. Tri Putri S
 52. Adam Pratama P
 53. Gifari Pradina
 54. Ian Budiawan
 55. Moh Peri Iyasa
 56. Dinda Nurul I
 57. Dadan
 58. Alvin Viero F
 59. Risa Yuliandari

 

 

D3 Keperawatan 2015

 1. Siti Rohmatul H
 2. Dety Herawati
 3. Rini Rindiani
 4. Rifa Lutfiyah
 5. Windi Windarni
 6. Hany Aprilia R
 7. Rani Sya’banah M
 8. Lisna Setiawati
 9. Ines Maria
 10. Wini Santika Dewi
 11. Mutia Meilyasari
 12. Anzar Fadilah
 13. Aris Imadudin
 14. Santi Nurmayasari
 15. Ita Sari M
 16. Intan Tiara Agustin
 17. Dede Imas
 18. Rika Santika
 19. Neneng Nurjanah
 20. Seni Nailil H
 21. Shinta Agustini
 22. Peri Solehudin
 23. Arif Roby H
 24. Isman Juhari
 25. Susilawati
 26. Tita Puspitasari
 27. Agus Hidayah

 

 

D3 Kebidanan 2015

 1. Annisa Nurjanah
 2. Hida Purnama N
 3. Dini Purnama S
 4. Nanda Fajar
 5. Nida Nurdini M
 6. Heldi Yulianti
 7. Ega Almira
 8. Imelda
 9. Ilma Mawa M
 10. Widi Endriawari
 11. Silmi Tsamrotul F
 12. Dara Restiana
 13. Aninda Maharani
 14. Siti Aisyah
 15. Rizka Sri W
 16. Ai Neni Siti R
 17. Lisa Nurhanifah
 18. Dela Kurnia A
 19. Rosi Niarti
 20. Mutiara Lukita Sari
 21. Elis Siti M
 22. Siti Patimah
 23. Ines Indriani
 24. Nida Sofiatul Huda
 25. Asri Ulfa N
 26. Nita Novita
 27. Linda Nur O
 28. Dikna Aghnia L
 29. Venda Hernavita
 30. Ika Komariah
 31. Ai Nurul H
 32. Tia Setiawati
 33. Gina Restiana
 34. Nuning Nurjanah
 35. Shofa Rahmah
 36. Lilih Siti M
 37. Maya Anzani
 38. Intan Permatasari
 39. Ani Suryani
 40. Resi Sri W
 41. Syifa Fauziah
 42. Yuni Utanti
 43. Silfa Andriyani
 44. Ima Siti Rohimah
 45. Seli Renjani
 46. Naila Rosyidah W
 47. Arrum Oktaviani
 48. Septi Agustin
 49. Sopiah
 50. Rida Apriyanti
 51. Lia Kusumah
 52. Maria Ulfah

 

 

 1. Bagi mahasiswa FIKES yang akan mengikuti UAS SEMESTER GENAP 2017/2018 harus sudah melunasi semua BIAYA PERKULIAHAN
 2. Pembayaran paling lambat sampai tanggal 16 Juni 2017.
 3. Setelah melakukan pembayaran ke bank, slip tanda bukti pembayaran WAJIB diserahkan kepada bagian keuangan Fakultas, tanda bukti pembayaran dari Fakultas diserahkan ke bagian Keuangan Rektorat dan diinput ke situs baak.ac.id untuk mendapatkan kartu ujian yang bisa di ambil di BAK FIKES.
 4. Apabila tidak memenuhi persyaratan diatas maka mahasiwa tidak akan diikutsertakan pada kegiatan tersebut.